logo

ECG en ritmestoornissen

Veel huisartsen, doktersassistenten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van ziekenhuizen, medische diensten, Arbo-diensten, en huisartsenpraktijken/posten hebben behoefte aan praktische (bij)scholing in specifieke onderzoeken. Een onderdeel daarvan is het interpreteren van het elektrocardiogram. Er is duidelijk behoefte aan korte en vooral praktische bijscholing voor het gebruik van apparatuur, interpretatie en vastgestelde diagnostische waarde voor de dagelijkse praktijk. De cursus ECG en ritme-interpretatie bestaat uit twee delen. Deel I is vooral bedoeld voor beginners, deel II is bedoeld voor gevorderden.

Door middel van interactief onderwijs wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de anatomie van het hart, het geleidings- en circulatiesysteem en de electronische weergave hiervan op millimeterpapier. De basis van het QRS-complex, het leren lezen van een ritmestrook en de link kunnen leggen naar de symptomen hiervan bij een patiënt speelt hierbij een grote rol van betekenis. Het oefenen van het lezen van ECG’s en een eerste interpretatie maken de eerste dag compleet. Na de diverse workshop's kan de cursist een snelle interpretatie van een ritmestrook of een 12 afleidingen ECG maken.

Inhoud
De complete cursusinhoud krijgt men van te voren in de vorm van een reader aangeboden. Tevens ontvangt men een literatuurlijst die wij aanbevelen door te lezen voorafgaande aan de cursus. De cursus wordt interactief gegeven. De doelgroep zal daarom met regelmaat uitgenodigd worden om een reactie te geven op vragen vanuit de docent. De docent zal de volgende onderwerpen uitgebreid behandelen:

  • Anatomie van het hart
  • Prikkelgeleiding van het hart
  • Opbouw van het elektrocardiogram
  • De registratie en interpretatie van een ECG-ritmestrook
  • Hartritmestoornissen
  • Geleidingsstoornissen
  • Cardiale ischeamie en infarcering
  • Vertaalslag naar de praktijk

Cursusduur
De cursusduur van deel I is 8 uur (2 dagdelen) en kan, indien gewenst, over twee data verspreid worden.

Doelgroep
De cursus is alléén geschikt voor zorgprofessionals. Hierbij kunt u denken aan artsen (zeer geschikt voor SEH artsen (i.o) en huisartsen of HAIO), verpleegkundigen werkzaam op cardiologie, CCU, intensive care (IC), ambulance verpleegkundigen en anesthesie medewerkers. De cursus is verder erg geschikt als voorbereiding op de ERC gecertificeerde ILS/ ALS cursus (Advanced Life Support) en voor herintreders in bovengenoemde specialismen. Indien u twijfelt of u tot de doelgroep behoord, vragen wij u contact op te nemen met ons.  

Toelatingseisen
U dient als zorgprofessional werkzaam te zijn of als herintreder aan de slag te willen.  

Cursusbescheiden
U ontvangt 4 - 6 weken voor aanvang van de cursus het cursusboek 'ECG en ritme interpretatie', uitgegeven door ons eigen trainingsbureau.    

Certificaat
U ontvangt een certificaat voor alle behaalde competenties die u zowel theoretisch als praktisch met goed gevolg heeft afgesloten.

corner left-topcorner right-top
Kiezen voor Scholing

is kiezen voor Kwaliteit
corner left-bottomcorner right-bottom

Neem contact met ons op

 
Reanimatie Trainingsbureau Asystolie
2e Weteringsewal 9
6661 NC ELST

Tel: 06-53766836
E-mail: info@reanimeren.com

Rabobank Oost Betuwe
Rekening nummer: NL64RABO0157747093

BTW
BTW nummer: NL164883666.B01

Handelsregister Centraal Gelderland
Registratie nummer: 51008912

Isolde Voorthuijsen
CCU/EHH verpleegkundige Rijnstate
Instructeur: BLS/AED, PBLS, ILS, ALS (provider)
 
Jolanda Britstra
IC/CCU/ verkoeververpleegkundige Alysis
Instructeur: BLS/AED, PBLS, ALS
 
Erik Goorman
CCU/SEH verpleegkundige Radboud UMCN
Instructeur: BLS/AED, ILS